Pontederiaceae (Семейство Понтедериеви)

Pontederiaceae е причислено към разред Commelinales през 2003 г. Това семейство е образувано от хетеростилни водни растения, срещащи се в тропичните и субтропични райони на света. Хетеростилията, (приспособление за избягване на самоопрашването) е феномен наблюдаван при устройството на цвета на някои растения, който е бил изучен и описан от Чарлз Дарвин.
От представителите на семейството по-известен е род Eichhornia Kunth. и видът Воден зюмбюл (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.). Листата са събрани в розетка. В основата си имат издута част с пореста тъкан, благодарение на която растението остава на повърхността на водата. Корените достигат до половин метър дължина и са изцяло под водата. Цветът наподобява на зюмбюл. На цвят е розов, син или виолетов.
Растението се размножава бързо и за кратко време покрива водната повърхност. Това затруднява придвижването дори на плавателни съдове. Поради плътния слой покрит от растенията се влошава кислородния режим във водоема и с това довеждат до намаляване на останалите обитатели.
Видът е въведен от белгийски колонизатори в Руанда за разкрасяване на именията. От там попада и в езерото Виктория, където е наблюдавано за първи път през 1988 г. Там липсват негови естествени врагове и бързо се размножава като се превръща в екологична бомба за района. Задушавайки водната повърхност растението довежда до намаляване на рибата и наврежда на местната икономика.