Poaceae (Семейство Житни)

Житните са семейство едносемеделни растения. Наброява около 600 рода и 10 000 вида, предимно тревисти растения, от които 181 рода и 941 вида с произход Южна Африка.
Стъблата са тънки, кухи, цилиндрични, разделени на възли и междувъзлия. Разклоняват се в основата си близо до почвата. Листата са тънки, дълги, прости, с успоредно жилкуване. Прихванати са в основата на възела, което прави стъблото по-здраво. Тази част се нарича листно влагалище. Отстрани има т.нар. езиче, което предотвратява задържането на влага в листното влагалище и последващо гниене.
Цветовете са дребни и силно изменени. Състоят се от 3 тичинки и 1 плодник. Рядко са еднополови, повечето пъти двуполови, като в основата имат т.нар. плевица, а често плевиците образуват осил. Цветовете са събрани в съцветие — метлица или клас.