Pittosporaceae (Семейство Питоспорови)

Семейство Питоспорови обединява група от цветни растения от около 9-10 рода и 200 вида. Разпространени са от тропическите до умерените ширини. Представляват дървета или храсти, някои ресничести, понякога с бодли. Листата са прости, противоположни със закръглен или заострен връх на листната петура, рядко с назъбен ръб. Цветовете са двуполови, понякога еднополови, правилни – актиноморфни, рядко неправилни – зигоморфни. Плод кутийка.