Alliaceae (Семейство Лукови)

Семейство Alliaceae са предимно тревисти едносемеделни многогодишни растения. Те са част от разред Asparagales. 
В миналото, а от някои ботаници и до сега, растенията от това семейство често са причислявани към сем. Liliaceae. Напоследък се приема схващането, че Alliaceae всъщност е подсемейство на Amaryllidaceae към клас Едносемеделни. Считат се за тясно свързани с две други семейства в разред Asparagales — семейство Amaryllidaceae и семейство Agapanthaceae.
Род Allium – Лук е един от най-многобройните родове растения, който включва около 1250 вида растения. Към рода спадат някои стопански важни растения, използвани за храна, между които лук (Allium cepa L.), чесън (A. sativum L.), праз (A. porrumm L.) и сибирски лук (A. schoenoprasum Regel & Tiling).