Aizoaceae (Семейство Аизонови, Живи камъчета)

Семейството представлява 135 рода и около 1900 вида  двусемеделни  листови сукулентни растения. Включва разнообразие от видове и форми, разпространени в пустинните и каменисти  местности на Америка, Африка, Австралия и Азия.  
Широко разпространение са получили някои сортове на семейство Аизонови като Delosperma N.E.Br. - Делосперма, Lithops N.E.Br. - Литопс, Conophytum N.E.Br. - Конофитум, Messembryanthemum N.E.Br. - Мезембиантемум, Faucaria Tisch. - Фаукария и др.