Myrtaceae (Семейство Миртови)

Семейство Myrtaceae обединява дървета и храсти, широко разпространени в тропиците, субтропиците и умерените области на Австралия и Южна Америка. Включва около 150 рода и 3300 вида, голяма част от които вечнозелени. Листата най-често са прости, кожести, срещуположни, без прилистници. Цветовете са актиноморфни (правилни), често с 4-5-делна чашка и венче. Тичинките са многобройни. Плодът обикновено е ягодка или кутийка, орех. Семена с етерични масла.
Някои от представителите са добре приспособени за отглеждане в домашни условия, но изискващи доста големи контейнери. Други имат икономическо значение.