Musaceae (Семейство Бананови)

Бананови е семейство покритосеменни растения, което включва около 40 вида едри тревисти растения, разпространени в тропичните области на Африка и Азия.
Бананите, род Musa L. са тревисти растения с мощна корнева система, късо, подземно стъбло и 6 - 20 листа. Листните влагалища образуват своеобразен ствол (псевдостъбло) над земята. Височината на растението варира от 2 до 9 метра и повече. Заедно с бамбуковите това ги нарежда сред най-високите тревисти растения.
Листата са едри, гладки, продълговати или овални, спираловидно подредени, достигащи до 2,7 метра на дължина и 60 см. на широчина. С израстването си старите външни листа постепенно изсъхват. При подходящи условия едно листо израства за около седмица.
Цъфтежът настъпва след 8 - 10 месеца активен растеж на растението. Съцветието е двуполово. В основата му са разположени големите женски, а след тях и по-дребните мъжки цветчета. Всички цветчета са тръбовидни, съставени от 3 венчелистета, 3 чашелистчета, обикновено 6 тичинки, една от които е недоразвита и не притежава прашец. Цветовете се разполагат на нива и съдържат голямо количество сладък нектар. Всеки слой е събран отделно като се състои от 12 - 20 цветчета, разположени радиално. Те са прикрити от месести восковидни видоизменени листа. Опрашването се извършва от прилепи, птици или малки бозайници. Плодовете се развиват само от женските цветове.  
Бананът е едно от най-древните култивирани растения. По отношение на етимологията, думата банан, идва от арабското „banan” означаващо пръст.