Moraceae (Семейство Черничеви)

Към семейство Черничеви се отнасят листопадни или вечнозелени дървета или храсти, често с млечен сок в различните си органи. Листата са разположени последователно или срещуположно. Те са цели или изрязани на дялове. Цветовете са еднополови, разположени еднодомно или двудомно и са събрани в съцветия.
Семейството е изключително богато на видове (около 1500), разпространени предимно в тропическите страни и само някои от тях – в умерения пояс. Като паркови видове за нашата страна имат значение някои представители на родовете Черница, Маклура, Смокиня и др.