Marantaceae (Семейство Марантови)

Семейството се състои от 29 рода с 627 вида цветни растения, разпространени в тропичните райони на света. Най-голяма е концентрацията на представители в Америка, Африка (с разпространени седем родa) и в Азия (с разпространени шест рода). 
Марантови се отличават със забележително красиви листа обагрени в ярко зелено или с ясно изразени петна на фон, който варира от бял до почти черен. Петурите са с пересто жилкуване, някои с обагрени жилки. Листата им най-често биват прости или продълговато елиптични с по-къса или по-дълга листна дръжка. Цветовете са в съцветие най-често - метлица, оградено от лист под или около съцветието, наподобяващ прицветник. Цветовете са малки по размер, обикновено двуполови. Плодът е месест или кутийка. Подземните органи на растенията биват коренища (съдържащи скорбяла) или луковици. 
Характерна е реакцията към светлината на някои Марантови – през нощта, листата се повдигат, приближават и завиват, като придобиват формата на затворена розетка, а на светло се обръщат и заемат хоризонтално положение – розетката се отваря. Заради което много често наричат тези растения „молещи се цветя”.