Malvaceae (Семейство Слезови)

Слезови е семейство цъфтящи растения, включващо около 200 рода и 2300 вида. С по-голямо значение за нашата страна е видът Дървовидна ружа (Hibiscus syriacus L.). Представлява листопаден храст или ниско дърво с височина 2-5 метра. Листата са последователно разположени, яйцевидно ромбични, с клиновидна и целокрайна основа, дълги 10-14 см. и триделни. Те са едро и неправилно назъбени над основата. Цветовете са единични, почти приседнали, едри – до 12 см. и с различна багра – бяла, розова, червена, синя. Плодът е петръбеста кутийка. Цъфтежът е продължителен и късен - от средата на юли до началото на септември. Произход – Китай и Индия.
В съвременните класификации на Групата по филогения на покритосеменните (APG) семейството има по-широк обхват, отколкото в класическите морфологични системи, като включва и традиционните семейства Bombacaceae, Tiliaceae (Липови) и Sterculiaceae.