Magnoliaceae (Семейство Магнолиеви)

Магнолиеви (Magnoliaceae) е семейство покритосеменни растения. Включва около 225 вида дървета и храсти, разделени в 7 рода и разпространение в източната част на Северна Америка, Мексико, Централна Америка, Антилските острови, тропическите области на Южна Америка, Южната и Източна Индия, Югоизточна и Източна Азия.
Листата им са последователно разположени, опадливи или вечнозелени. За разлика от повечето покритосеменни, при които частите на цвета са разположени в пръстени, при магнолиевите тичинките и плодниците са разположени в спирали. При много видове чашелистчетата и венчелистчетата не са добре обособени. Цветовете са двуполови с удължено цветно легло, по което са разположени многобройните плодници. Семената са големи, с месеста обвивка и червен до оранжев цвят. Повечето видове се опрашват от бръмбари и пчели, а разпространяват семената си чрез птици.
Магнолиевите нямат голямо стопанско значение. Много видове се използват като декоративни дървета и храсти, а от някои дървесни видове се добива висококачествен дървен материал.