Asparagaceae (Семейство Агавови)

Агавови или Столетникови е семейство покритосеменни растения от разред Asparagales. Включва около 550 вида обединени в 18 рода, главно сухолюбиви растения, разпространени в тропичните, субтропичните и топлите умерени области на света. Към семейството принадлежат предимно растения с много добре развити коренище или ствол. Агавови са основно сукуленти с едри, месести или кожести листа, събрани в розетка. Цветовете са двуполови, правилни или неправилни. Околоцветникът се образува от 6 еднакви листчета. Броя на тичинките е също 6. Плодникът е синкарпен с горен или долен яйчник. Плодът е кутийка или ягода.
По отношение на стопанското значение на представителите на семейството, те се използват най-често с декоративни цели (Yucca L. – Юка; Agave L. - Столетник), като влакнодайни растения и за производство на алкохол (текилa) - Agave tequilana var. Weberi F.A.C. Weber.