Euphorbiaceae (Семейство Млечкови)

Семейство Млечкови се състои от 300 рода и приблизително 7500 вида растения. Произхождат от субтропиците на Африка, остров Мадагаскар и Америка. Това обширно семейство включва тревисти растения, полухрасти, храсти и дървета. Цветовете са еднополови, правилни с двоен, прост или неразвит околоцветник. Тичинките са от 1 до около 300 на брой. Плодникът е от 3 сраснали плодолиста с 3 двуразделни на върха стълбчета. Плодът се разпада на 3 части. Съдържат млечен сок, който по състав е много разнообразен - смоли, каучук, белтъци, захари, скорбелени зърна с характерна форма и др.