Crassulaceae (Семейство Дебелецови)

Дебелецови (Crassulaceae) е семейство двусемеделни растения, което включва около 1400 вида, разпространени по целия свят с изключение на Австралия, като са най-типични за Северното полукълбо и Южна Африка.
Листата са месести, прости, без прилистници. Цветовете са правилни, двуполови, в съцветие грозд, метлица или щит. Опрашват се ентомофилно. Плодът е сборна мехунка.
Много видове се използват като декоративни растения.