Cornaceae (Семейство Дрянови)

Дрянови (Cornaceae) е семейство покритосеменни растения от разред Cornales. Включва главно храсти и дървета, разпространени главно в умерения пояс на Северното полукълбо. Семейството съставлява приблизително 110 вида. Листата най-често са прости и срещуположно разположени върху стъблото. Цветовете по-често събрани, 4-5 делни. Цъфти през февруари и март. Плодовете сферични или продълговати, червени, синьо-черни до светлосини костилки.
Среща се из гористите местности в цялата страна, до 1300 метра н. в.