Convallariaceae (Семейство Конвалариацеа - Момини сълзи)

Представителите на семейството са разпространени главно в Северното полусълбо. Конвалариацеа обединява многогодишни, коренищни тревисти растения. Характеризират се с прости, целокрайни, продълговато яйцевидни листа. Цветовете са двуполови, в цимозни (връхни) съцветия. Опрашването е предимно ентомофилно (чрез насекоми). Плодът е ягода или месеста кутийка. Видовете съдържат алкалоиди и намират приложение в медицината.
В някои по-старите класификации семейството е обединявано с Liliaceae или Asparagaceae, а в други по-нови в Ruscaceae.