Commelinaceae (Семейство Комелинови)

Commelinaceae е най-многобройното от петте семейства, принадлежащи към разред Commelinales. Тук се включват около 700 вида в 50 рода. Разпространени предимно в тропичните области.
Много от представителите на семейството са тревисти растения, отглеждани с декоративни цели. Стъблата им обикновено са добре развити, често с подуване на възли. Цветовете са сезонни, със сравнително кратък период на живот - окапват за ден или по-малко. Повечето видове са двуполови (всеки цвят съдържа мъжки и женски органи). Благодарение на големите си и ярко жълти прашници, те привличат потенциалните опрашители. Чашката е съставена от 3 чашелистчета. Венчелистчетата също са 3. Броя на тичинките е 6. Плодникът е един, просто устроен. Яйчникът е горен, дву- или тригнезден, с по една до няколко яйцеклетки във всяко. Плодът обикновено е капсула.