Caprifoliaceae (Семейство Луличкови)

Caprifoliaceae е семейство покритосеменни растения, включва около 25 рода храсти и лиани, по-рядко тревисти растения, разпространени по целия свят с изключение на тропическите области на Африка и с най-голяма концентрация в източните части на Северна Америка и Азия. Листата са прости или сложни, срещуположни. Цветовете са двуполови, правилни или неправилни. Чашелистчетата са 4-5, свободни или сраснали, на върха разделени. Тичинките са 4 или 5. Плодникът е с от 2 до 5 плодолиста с долен или полудолен яйчник (завръз). Плодът обикновено е ягода или костилка, рядко кутийка. В България естествено разпространени са 10 вида от 3 рода.