Calycanthaceae (Семейство Каликантови)

В това семейство са включени листопадни и вечнозелени храсти със срещуположно разположени прости листа. Цветовете са ароматни, двуполови, единични, с венчевиден околоцветник, обагрени от бяло до червено. На височина растението достига от 2 до 4 метра.
Семейството е придставено от 3 рода и 10 вида, естествено растящи при топъл климат в тропичните климатични зони. Семейство Каликантови произхождат от Япония, Северна Америка и Североизточна Австралия. За нашата страна с по-голямо значение е вида Цветущ или Великолепен каликант (Calycanthus floridus L.).