Boraginaceae (Семейство Грапаволистни)

Грапаволистни е семейство покритосеменни растения, космополитно разпространени, с най-голям брой в Средиземноморието.
Представляват едногодишни или многогодишни, предимно тревисти растения, покрити с груби, бодливо-грапави власинки (оттам идва и името им). Листата са прости, целокрайни, без прилистници, последователно разположени. Съцветието при тях е едностранен монохазий (с един цвят на върха на главната ос и един или няколко цвята на страничната ос). Цветовете са двуполови. Плодникът е синкарпен от 2 плодолиста. Плодът е ценобий - разпада се на 4 орехчета. Видовете биват лечебни, плевелни, декоративни и медоносни, някои от тях отровни.
В България от семейството са установени около 70 вида от 21 рода. От тях 12 вида са защитени растения.