Bignoniaceae (Семейство Бигнониеви)

Представителите на семейство Bignoniaceae са предимно тропически дървета или храсти, включващи около 113 рода и 800 вида. Обикновено листата са срещуположни и големи, без прилистници. Цветовете са двуполови и зигоморфни. Чашелистчетата и венчелистчетата са 5 делни. Венчето понякога е двуусто. Броя на тичинките най-често е 4, свързани с венчето. Плодникът е един, с горен двугнезден яйчник, носещи множество семена. Плодът обикновено е капсула с крилати семена.
Представителите на семейството са широко разпространени в тропическите и субтропическите райони, с няколко вида в умерения климат.