Berberidaceae (Семейство Киселтрънови)

Храсти, полухрасти или тревисти растения. Листата разположени последователно или в приосновна розетка, прости или сложно наделени, често бодливо назъбени. Цветовете двуполови, правилни, еднични или събрани в съцветия. Околоцветните листчета 6-12, разположени обикновено в 4 кръга, свободни, в пъпките се припокриват керемидообразно. Между околоцветните листчета и тичинките се развиват 1-2 реда нектарници. Тичинките  са 4-18, свободни, често разположени в два кръга. Яйчникът е един, горен, едногнезден. Близалцето е дисково, почти приседнало. Плодът най-често ягода, по рядко мехунка или кутийка. Семената са единични или повече на брой.
В България естествено разпространени са 3 вида от 3 рода. От тях един вид - Епимедиум (Epimedium pubigerum C.Morren & Decne.) е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Като декоративни растения се отглеждат и видове внесени от други континенти и държави (пр. Махония - Mahonia aquifolium Nutt., пренесен от Северна Америка).