Begoniaceae (Семейство Бегониеви)

Семейството наброява около 1400 вида едногодишни и многогодишни цветни растения. Те биват тревисти, полухрастовидни и ниски храсти, естествено разпространени в тропичните и субтропични райони на Америка, Африка, Югоизточна Азия, остров Мадагаскар и др.
Семейство Бегониеви носи името на губернатора на о. Хаити и известен френски ботаник – М. Бегон (1638-1710). При експедиция от 1690 година, в района на Централна Америка, М. Бегон открива шест нови вида растения, сред които е и бегонията. Местните наричали това интересно растение „тотонкаксоксо койолин”. По-късно растението било описано, като получило името „begonia rosea flore folio orbiculate”, т.е. “бегония с цвят на роза и кръгли листа”. Бегонията е представена за първи път като декоративно растение в Англия през 1777 година.
Бегониите обитават влажни, сенчести места, като се развиват върху стари дървета, корени и в цепнатините на скали. Като стайна култура се отглеждат многобройни видове бегонии с разноцветни, различни по форма и големина декоративни листа.