Asteraceae / Compositae (Семейство Сложноцветни)

Семейството включва  приблизително 1 620 рода, 23 000 вида и  12 подсемейства. Сложноцветните представляват едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти, храсти или дървета. Листата са разположени най-често последователно, но може и срещуположно или в розетка. Характерно за семейството е съцветието, което е тип кошничка (главичка). Тя има плоско или изпъкнало цветно легло, върху което се разполагат цветовете. Отвън, в долната част, цветното легло е покрито с обвивка (инволукриум) от листа с различна форма, цвят и подредба, които се използват широко в таксономията на семейството. Кошничките може да са разположени единично или в съставни съцветия. Цветовете са дребни, многобройни, събрани в кошничките, рядко само по едно в кошничка. Чашката се състои от люспички, четинки или липсва. Венчелисчетата са 5 сраснали в дълга тръбица, която в горната си част е оформена по различен начин образувайки различни типове цветове: тръбести, езичести, фуниевидни. Тичинките са 5, прикрепени към венчето. Плодникът е с долен яйчник, с дълго стълбче преминаващо през венечната тръбица и завършва с двуделно близалце. Плодът е семка. При много представители семката има хвърчилка, чрез която се разпространява от вятъра (Глухарче – род Taraxacum).
Семейство Сложноцветни е най-многобройното по отношение броя видове в България. Естествено разпространени са около 420 вида от около 95 рода. Защитени от закона за биологичното разнообразие са 58 вида от семейството.