Acanthaceae (Семейство Акантови)

Семейство Акантови са двусемеделни, цветни растения. Представителите на семейството са приблизително 250 рода и над 2500 вида. Най-често са тревисти, полухрасти, храсти и рядко малки дървета. Сред тях могат да се срещнат лиани, ксерофити и блатни растения. Някои представители притежават ярки пъстри листа (род Хипоестес – Hypoestes Sol. ex R.Br, Фитония - Fittonia Coem.), а други – класовидни съцветия с големи атрактивни прицветници (Пахистахис – Pachystachys Nees).
Имат широко разпространение в тропическите и субтропическите райони на всички континенти.
Много  видове от семейство Акантови са получили  своето признание като стайни, а още по-често и като оранжерийни растения.