Asclepiadaceae (Семейство Устрелови)

Съвременните класификации на растенията, причисляват семейство Asclepiadaceae, като подсемейство на Apocynaceae.
Asclepiadaceae е семейство представено от тропични и субтропични храсти, полухрасти, треви, рядко дървета, с изправени или увивни стъбла. Най-много видове се срещат в Африка. Листата им са прости, срещуположни, без прилистници. Цветовете – във връхни сенниковидни съцветия. Опрашването се осъществява с помощта на насекоми или животни – ентомофилно.  Плодът е под формата на удължена мехунка или семена с хвърчилка. Сред представителите се срещат немалко сукулентни и ксерофитни видове, като някои от тях са отровни, други лечебни, или подходящи за декоративни цели.