Aquifoliaceae (Семейство Джелови)

Към семейство Джелови принадлежат около 400 вида цъфтящи растения. Почти всички видове от това семейство спадат към един род - Ilex. По-голямата част са вечнозелени храсти или дървета въпреки, че се срещат и листопадни видове. Счита се, че семейството на джеловите произхожда от Северна Америка и Европа, като днес се срещат представители на всички континенти с изключение на Антарктида.
 От семейство Джелови у нас естествено се среща един вид – Остролистния джел - Ilex aquifolium L. Вечнозелен храст или ниско дърво с височина 10-15 m, с гладка сивозеленикава кора. Младите клонки са голи, а листата са последователно разположени, 5-8 cm дълги, кожести, яйцевидни до елиптични, бодливо назъбени до целокрайни, тъмнозелени и лъскави отгоре. Цветовете са еднополови, двудомно разположени, появяващи се в пазвите на миналогодишните листа по 2-4. Плодовете са яркочервени, месести, сферични или яйцевидни около 5-10 mm широки.