Apocynaceae (Семейство Олеандрови)

Олеандрови (още наричани Тойнови) са семейство покритосеменни растения, включващо билки, храсти, дървета и лиани. Семейството наброява около 1500 вида, отделени в 424 рода. Много от дървесните видове в семейството са характерни за тропическите дъждовни гори, но повечето са разпространени в тропиците и субтропиците. В умерените климатични зони има и множество билки и треви от семейство Олеандрови.
Листата са прости, обикновено срещуположно разположени.  Цветовете са разположени в цимозни или рацемозни съцветия (рядко единични). Чашката е 5-делна. Съцветията са крайни или аксиларни. Броят на тичинките е 4-5. Яйчникът е горен. Плодът е плод с костилка, ягодка, капсула или фоликул.
Някои от по-широко разпространените представители на семейството са: Nerium oleander L.- Зокум, Лян, Олеандър; Periploca graeca L.- Гърбач, Сърмашик, Бясно дърво; Vinca herbacea Waldst. & Kit.- Зимзелен, Самодивско цвете, Зеленика и др.