Anacardiaceae (Семейство Смрадликови)

Видовете към това семейство са вечнозелени или листопадни дървета и храсти. Листата им са прости или сложни. Цветовете са еднополови или двуполови, 3-5 делни, чашелистчетата сраснали в основата си, венчелистчетата свободни, тичинките 5 или 10. Плодът е костилков или орехче. Растенията са ветроопрашващи или насекомоопрашващи. Размножават се със семена или издънки. 
 У нас, сред най-често срещаните естествено разпространени видове са: Терпентинов кукуч (Pistacia terebinthus L.), Обикновена смрадлика (Cotinus coggygria Scop.), Влакнест шмак (Rhus typhina L.) и др. Някои от чуждоземните видове от семейството се отгреждат, като декоративни в парковете и лесопарковете. Повечето от тях съдържат големи количества дъбилни вещества, а някои са силно отровни.
 Видовете на семейство Смрадликови са най-широко разпространени в тропическите климатични зони на света. Преобладаващата част от представителите произхождат от Америка, Африка и Индия.