Zingiberaceae (Семейство Джинджифилови)

Семейството е представено от приблизително 25 рода и над 1000 вида. Разпространени са в тропичните области, като в Югоизточна Азия се срещат най-много видове.
Към семейството принадлежат многогодишни растения най-вече с пълзящи хоризонтални или грудкови коренища. Листата са линейни или елипсовидни. Цветовете са двуполови, силно зигоморфни (неправилни), често свързани с прицветниците в рацемозно (неопределено) съцветие. Околоцветникът е двуредов, 3-делен. Отличават се с наличието на лабелиум, формиран от сливането на две стерилни тичинки, и от наличието на етерични масла в тъканите си. Яйчникът е долен, 3-гнезден, с две или множество семепъпки. Плодът е кутийка или ягода.
Представителите на семейство Джинджифилови, най-често се използват като подправка или за декорация.