Zamiaceae (Семейство Замиеви; Саговопалмови)

Zamiaceae e семейство растения принадлежащи към разред Cycadales, разделено в две подсемейства с 8 рода и 150 вида. Разпространени са в тропичните региони на Африка, Австралия, Северна и Южна Америка. Външно наподобяват палми и дори папрати, но генетически нямат връзка с тези растения.
Представителите на семейството са многогодишни, двудомни растения (срещат се мъжки и женски екземпляри). Стъблата им са цилиндрични, високи, изправени, обикновено неразклонени. Листата им са простоперести, дълги, плътни, спираловидно подредени, израстващи от върха на ствола. Устицата (клетки регулиращи обмяната на газове и водна пара) са разположени върху двете повърхности на листата или само върху долната повърхност. Корените образуват добавни (адвентивни) корени в основата на стъблото, които се развиват на или под повърхността на почвата.  
Растенията от семейството са отровни, поради наличието на отровни гликозиди – известни като cycasins.