Urticaceae (Семейство Копривови)

Копривови е семейство покритосеменни растения, включващо около 2600 вида, обединени според различни класификации в 54 до 79 рода. Най-често са храсти или тревисти растения, въпреки че има и няколко дървовидни рода.
Листата са последователни или срещуположни, с прилистници. Съцветието е цимозно (връхно). Цветовете са предимно еднополови, правилни, еднодомни или двудомни, с 4-5 дяла на чашката. Мъжките цветове притежават 4-5 тичинки, а при женските цветове плодникът е изграден от 2 плодолиста. Плодът е орехче.
Представителите на семейството се срещат в тропичните и умерените ширини.
По отношение на стопанското им значение, Копривови се ползват за добив на влакна в текстилната индустрия и по-малко като храна.