Tiliaceae (Семейство Липови)

Към семейство Липови спадат 45 рода и около 700 вида, разпространени главно в тропичните и субтропичните области на света. Само родът Липа (Tilia L.) се е приспособил към районите с умерен и по-хладен климат. Липовите растения са предимно листопадни дървета и храсти.
Растенията от семейството имат двуполови цветове с 5-делна чашка и венче, тичинките им са повече от 10, а плодникът им е образуван от срастването на два или повече плодолиста. Плодът на повечето от представителите на  семейството е суха или месеста кутийка. Само при род Липа (Tilia L.) плодът е сферично сухо орехче. Липовите са насекомо опрашващи се растения. Установено е, че техни опрашители са повече от 70 вида насекоми, привличани от голямото количество ароматен нектар, който съдържат цветовете им.