Theaceae (Семейство Чаеви)

Чаеви е семейство растения, включващо около 1100 вида. Те са дървета и храсти с прости листа, като повечето са вечнозелени. По-голямата част от родовете се срещат само в Източна Азия, няколко в Южна и Централна Америка, три от тях в Африка. Най-голямо стопанско значение има чаят (Camellia sinensis).