Taxodiaceae (Семейство Таксодиеви)

Представителите на семейство Таксодиеви са вечнозелени или листопадни дървета с игловидни или люсповидни листа, разположени спирално, по рядко срещуположно по клонките. Генеративните органи са разположени еднодомно. Мъжките реси се появяват връхно или пазвено, а шишарките - връхно. Шишарковите люспи се получават от срастването (в различна степен при различните видове) на покривната люспа със семената. При узряването на шишарките люспите най-често вдървеняват и се разтварят. Семената са с късо крилце.
Видовете на това семейство са разпространени обикновено в по-топлите области на земята, като част от тях достигат субтропичните и тропичните райони.