Amaranthaceae (Семейство Щирови)

Семейството наброява около 160 рода и 2400 вида. Повечето от тези видове са тревисти растения или полухрасти, много малко от тях са дървета и лиани. Разпространението на представителите е предимно в субтропичните и тропичните региони, въпреки че много от видовете издържат и в условията на умерения климат.
Листата са последователни или срещуположни, листната петура е без врязвания – цяла. Съцветията са класовидни, метличести или главести. Плодът е кутийка, рядко орехче или ягода. Много от видовете са халофити (растящи на солени почви).