Учебна практика по Екология и опазване на околната среда в Екопарк Варна

Градина: Варна
Дата на публикуване: 19.06.2024 г.

Лятна учебна практика се проведе в Университетска ботаническа градина - Варна

Студентите и техните преподаватели първи курс специалност "Екология и опазване на околната среда" към Биологическия факултет на Софийски университет посетиха и се настаниха в базата на Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна във връзка с провеждането на своята лятна учебна практика по Северното Черноморие.

В двучасова ботаническа беседа и обиколка, изнесена от специалисти от ботаническата градина студентите се запознаха с много и разнообразни автохтонни и интродуцирани дървесни и храстови видове, заедно с трайните и сезонните колекции на Екопарк Варна.

По време на беседата бяха повдигнати много екологични  и климатични въпроси, свързани с опазване на биоразнообразието, консервацията на видовете и съхранението им в техните естествени  и изкуствени местообитания.

Автор: АТ УБГ/Вн