СВЕТОВНИЯ ДЕН НА МИГРИРАЩИТЕ ПТИЦИ В УБГ - БАЛЧИК И ВАРНА

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 11.05.2024 г.

Университетските ботанически градини - Балчик и Варна отбелязаха световния ден на мигриращите птици с откриване на постерна изложба и лекции

Университетските ботанически градини - Балчик и Варна отбелязаха Световния ден на мигриращите птици в два поредни дни.

На 10-май (петък) Университетска ботаническа градина - Балчик посрещна своите гости с откриване на постоянна постерна изложба, която може да бъде посетена и разгледана целогодишно в Гетсиманска градина на Университетска ботаническа градина – Балчик.Тя цели да запознае посетителите на градината с видове мигриращи птици, които прелитат по най-интензивния миграционен път в Европа – Via Pontica.  Някои от тези видове могат да се наблюдават често и в небето над територията на Защитена местност „Ботаническа градина - Балчик“, която е част от този миграционен път.
Откриването беше осъществено съвместно с лектори от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Г-н Михаил Илиев, експерт-орнитолог от БДЗП, запозна присъстващите с основни еколого-биологични особености на мигранти като Бял (Ciconia ciconia) и Черен щъркел (Ciconia nigra), Розов (Pelecanus onocrotalus) и Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Синявица (Coracias garrulus), Пчелояд (Merops apiaster), Сив жерав (Grus grus), Лопатарка (Platalea leucorodia) и др.
Изнесеният информационен щанд по повод събитието беше посетен от български и чуждестранни гости на Ботаническата градина.

Днес (11-ти май) отбелязването на Световния ден на мигриращите птици продължи с лекция и обиколка и в Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна. Група от ученици и техните родилите, както и любители на животинския свят бяха посрещнати от ръководителя на парка - ланд. арх. Александър Тодоров, който представи гост-лектора на събитието - орнитолога Валентин Катранджиев (БДЗП). Специалистът запозна слушателите с основните проблеми по мониторинг, проследяване и опазване на различни видове мигриращи птици, преминаващи през територията на екологичния парк. В продължилата обиколка на ботаническата градина, бяха срещнати много местни и мигриращи видове, което предизвика множество дискусии и интерес дори в най-младите слушатели.

С отбелязването на Световният ден за опазване на мигриращите птици Университетски ботанически градини следват глобална кампания, поддържана от Министерството на околната среда и водите, чиято основна цел е да повиши осведомеността на жителите на градовете и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. 
 

Автор: Екип УБГ


Фотограф: Екип УБГ