Международния ден на мигриращите птици отбелязват Университетски ботанически градини

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 07.05.2024 г.

Постерна изложба и лекции с обиколки от специалисти от БДЗП в Балчик и Варна.

По случай международния ден на мигриращите птици Университетска ботаническа градина – Балчик открива своята постоянна постерна изложба на 10-ти май. Откриването е с начало 14:00 ч, като официален лектор и гост на градините ще бъде г-н Михаил Илиев, специалист от Българското дружество за защита на птиците. На 11-ти май от 11:00ч Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна организира беседа с популярния художник и орнитолог Валентин Катранджиев, един дългогодишните специалисти по мигриращи птици в страната. На беседа и обиколка с бинокли в градините орнитолозите ще ни запознаят с интересни факти за видовото разнообразие на мигриращите птици по миграционния път Via Pontica, природозащитния им статус и мерките за тяхното опазване.
 
Международният ден на птиците е един от „най-старите” празници от екологичния календар. Чества се по силата на Конвенцията за защита на редките птици, приета на 19 март 1902 г. в Париж, Франция и влязла в сила от 6 декември 1906 г.114 са орнитологично важните места в България. Те са обявени от международната природозащитна организация BirdLife International като места от световно или регионално значение за опазване на птиците. Над 400 вида птици са регистрирани в страната ни, като някои от тях се срещат само тук. 
 
10.05 Университетска ботаническа градина - Балчик
Начало 14:00 ч.
Вход: възрастни - 15,00 лв; ученици, студенти и пенсионери - 6,00 лв

11.05 Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна
Начало 11:00 ч.
Вход: възрастни - 6,00 лв; ученици, студенти и пенсионери - 3,00 лв

Автор: AT/УБГВн