Дигитализация на архиви

Градина: София
Дата на публикуване: 02.02.2024 г.

В университетска ботаническа градина София през неактивния сезон, използваме времето за да подреждаме и систематизираме архивите на институцията.
Наскоро приключи първия етап от дигитализацията на старите списъци със засадени растения от 1956г до 1958г. Информацията от архивните тефтери беше старателно преписана, а имената на видовете бяха актуализирани.