Изложба "Насекоми - опрашители в Университетска ботаническа градина София"

Градина: София
Категория: Биоразнообразие
Дата на публикуване: 21.08.2023 г.

Днес, 21 август 2023г в Университетска ботаническа градина София се открива нова изложба.
Тя е посветена на насекомите - опрашители, които могат да бъдат наблюдавани в УБГ София. 
Таблата са разположени в оранжерия "Средиземноморски растения" и запознават посетителите с важната роля на насекомите в опрашването на растенията. 
Илюстрациите дават ясна представа за процесите, в които участват насекомите, а снимките запознават с различните видове опрашители.
Университетска ботаническа градина София представлява едно от малкото природни убежища за опрашители в столичния град, в което се опазват не само растения, но и насекоми.