Учебна практика по лозарство в Екопарк Варна и Университетска ботаническа градина Балчик

Градина: Варна
Дата на публикуване: 17.03.2023 г.

Студенти от II и III курс, специалност „Агрономство“ към Технически университет – Варна проведоха учебна практика по лозарство в генетичната банка с местни и стари сортове лози в Екопарк Варна. Проф. Мирослав Иванов, ръководител отдел „Селекция, винарство и химия“ към Института по лозарство и винарство – гр. Плевен показа различни формировки и системи на рязане при десертните и винени сортове лози.

Консултацията продължи със специалисти в Учебния участък на Университетска ботаническа градина Балчик.
Генетичните банки в Университетски ботанически градини включват 11 винени сорта в Екопарк Варна, традиционни за Черноморския лозаро-винарски район и 12 десертни сорта в Учебния участък на Университетска ботаническа градина Балчик.
 

Автор: ЦК/УБГВн


Фотограф: ЦК/УБГВн