Работата в Университетски ботанически градини не спира и през зимата

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 20.01.2023 г.

Работата в Университетски ботанически градини София, Варна и Балчик не спира и през зимата.

Важна научна дейност, с която се занимават специалистите е работата по Index Seminum (от лат. „списък със семена“). С ежегодното обновяване на списъка, ботаническите градини при СУ "Св. Климент Охридски" дават своя принос към Конвенцията по биологичното разнообразие, приета през 1992 г. в Рио де Жанейро. По този начин ботаническите градини представят подходящ растителен генетичен материал за национални и международни научни изследвания, за образователни цели, за опазване на редки и застрашени видове. Семената получени от обмена с други ботанически градини се стартират в оранжериите, след което продължават своя жизнен път, като отгледани вече растения, за обогатяване на растителните колекции.

Поддържането на растителните колекциите в оранжериите в добро състояние е една от най-важните и отговорни задачи на служителите в градините. От месец януари до пролетта, започва производството и отглеждането на разсад за лятното зацветяване, зеленчуковите и билковите участъци на ботаническите градини. Зимното подхранване на птиците в Защитена местност „Ботаническа градина Балчик“ и на територията на Екопарк Варна (част от пътя „Via Pontica“) е дейност, която се извършва ежеседмично и помага за опазване и обогатяване на биоразнообразието.

Не малко хора работят и по парковите части на ботаническите градини, където този сезон е подходящ за извършване на санитарни и формировъчни резитби на дървета и храсти.

Продължава и работата в Експерименталните участъци с трайни насаждания в Университетски ботанически градини. Внасянето на органични торове, обработката на почвата и резитбата за новия вегетационен сезон са важни агротехнически дейности през зимата.