Профилактика в УБГ София

Градина: София
Дата на публикуване: 05.12.2022 г.

Университетска ботаническа градина София ще проведе профилактика от 12.12.2022г до 10.01.2023г включително.
През времетраенето на профилактиката, УБГ София няма да приема посетители.
Университетски ботанически градини пожелават Весели коледни празници на всички любители на растенията!