Екопарк Варна домакин на работна среща на учени от БАН

Градина: Варна
Дата на публикуване: 05.10.2022 г.

Институти от БАН (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Институт по океанология и Институт по невробиология) и Националния институт по физика и ядрено инженерство – Румъния в Университетска Ботаническа Градина - Варна

      В периода 3-6 октомври 2022г. Университетска Ботаническа Градина - Варна беше домакин на работна среща на специалисти от БАН (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Институт по океанология и Институт по невробиология) и департамента „Приложна ядрена физика“ на Националния институт по физика и ядрено инженерство „Хориа Хулубей“, Букурещ, Румъния. Основната тема на срещата беше „Приложение на метода на индуцирано от елементарни частици рентгеново излъчване  (PIXE) за анализи в биологията и екологията – случаят Черно море“.

      Специалисти от УБГ-Варна и Балчик участваха в дискусиите по време на презентациите и проведоха ботаническа обиколка на гостите на парка, представяйки естествените и изкуствено създадените екосистеми в ботаническата градина.

      Организирането и посрещането на работни групи от специалисти в Екопарк Варна, повдигането и дискутирането на екологични въпроси, е част от научно–образователната и социална мисия на Университетски Ботанически Градини.
 

Автор: AT/УБГВн


Фотограф: Екип УБГ