Изминаха 67 години от създаването на Университетска ботаническа градина - Балчик

Градина: Балчик
Дата на публикуване: 28.07.2022 г.

На 27.07.2022 г. се навършиха 67 години от създаването на Университетска ботаническа градина Балчик. На тази дата през 1955 г. със Заповед на Министъра на културата и образованието на територията на бившата лятна резиденция на румънската кралица и под ръководството на известния български учен ботаник академик Даки Йорданов е създадена Градината.
Днес, 67 години по-късно, Университетска ботаническа градина – Балчик, като част от Университетските ботанически градини към Софийски университет „Св. Климент Охридски“  (София, Варна и Балчик) принадлежи към глобалното семейство на ботаническите градини: член е на Световния съвет на ботаническите градини (BGCI), на Европейския консорциум на Ботаническите градини (EBGC), на образователната мрежа за екологично образование в Ботаническите градини (EBGEN), Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS). От 1956 г. ежегодно публикува своя Index Seminum и участва със своите колекции в обмена на семена с ботаническите градини от цял свят. Определена е за спасителен център по Вашингтонската конвенция CITIES, която контролира търговията с редки и застрашени видове. През 2005 г. е обявена за защитена местност по Закона за защитените територии, Носител е на орден Кирил и Методий II-ра степен за нейните заслуги за пропагандирането постиженията на биологическата наука.
Денят беше отбелязан с поднасяне на цветя в знак на признателност и почит към делото на акад. Даки Йорданов на паметната му плоча пред Административната сграда.

Автор: ПС/УБГБк


Фотограф: АЗ/УБГБк