Колекция "Хемерокалиси" цъфти в Екопарк Варна

Градина: Варна
Дата на публикуване: 24.06.2022 г.

Над тридесет култивара дневни лилии цъфтят в Университетска Ботаническа Градина - Варна

Хемерокалисите - по-известни като Дневни лилии или Кринове - са род Покритосеменни, Едносемеделни растения.
Представителите на род Hemerocallis са многогодишни тревисти растения с подземно коренище.
Латинското наименование на рода произлиза от гръцките думи ἡμέρα (hēmera) "ден“ и καλός (kalos) "красив". Името е пряко свързано с продължителността на цъфтеж на всеки отделен цвят на растението – около един ден – след което преминава и бива заменен от други цветове.
 
Като декоративни се отглеждат най-често Hemerocallis lilioasphodelus L. - с жълти цветове, цъфтеж през май и височина по време на цъфтежа 60-80 см и Hemerocallis fulva (L.) L. – с оранжеви цветове, цъфтеж през юни-юли и с височина по време на цъфтежа до 120 см. Видовете и култиварите се използват като многогодишни за зацветяване на зелените площи.
 
Колекцията представя над 30 култувара от род Hemerocallis. Екопарк Варна е отворен за посещения всеки ден от 08:00 до 20:00 ч.

Автор: AT/УБГВн


Фотограф: Екип УБГ