Университетски ботанически градини празнуват 130 годишния си юбилей

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 23.06.2022 г.

Тържеството по случай 130 годишнината от основаването на Ботаническите градини към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе на 21 юни 2022 година. 
Празникът беше уважен от представители на академичната общност, колеги и съмишленици.
Поздравителни адреси бяха поднесени от името на Ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, министъра на образованието и науката акад. Николай Денков, Ректора на Лесотехническия университет, Аграрния университет, Биологическия факултет на СУ, Съюза на ландшафтните архитекти в България, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките, Българското ботаническо дружество, Катедра „Дендрология“ и Катедра „Ландшафтна архитектура“ в Лесотехническия университет.
По време на тържеството беше представена книгата „Лалето“ от авторски колектив на Университетски ботанически градини. В деня на честването се откри и постерна изложба с постиженията на български учени в различни области на растителните науки.