ДЕВЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС НА БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 07.06.2022 г.

Университетски Ботанически Градини взеха участие в EUROGARD IX

          Университетски Ботанически Градини взеха участие в деветия европейски конгрес на ботаническите градини Eurogard IX, който се състоя от 16 до 20 май 2022 г. в Будапеща, Унгария.
          Домакини на конгреса бяха Унгарската Асоцията на Ботаническите Градини (HAABG) и ботаническата градина на най-старият университет в страната Eötvös Loránd (ELTE). Пленарните сесии се проведоха в две аудитории в учебния корпус на Университета по обществени услуги в присъствието на над 100 професионалиста от ботанически градини от цяла Европа.
          Основните теми в изнесените презентации по време на сесиите бяха разделени в три основни теми: „Класически дейности в ботаническите градини“, „Съвременни предизвикателства пред ботаническите градини“ и „Цветно сътрудничество и синергии между ботанически градини и  тематични градини“.  Бяха докладвани резултати и дискутирани въпроси, свързани с Глобалната стратегия за опазване на биоразнообразието (GSPC) и изготвения доклад за биоразнообразието от 2020г. Представиха се нови онлайн инструменти и мрежи, свързани с дейността на Световният съвет на ботаническите градини (BGCI) и Алианса на ботаническите градини по климатични промени (CCABG).
          Университетски Ботанически Градини участваха в постерната сесия на програмата с две теми:
-  „Ботаническите градини като пресечна точка между наука и образование“;
-  „Устойчиви социални практики и традиции в арборетум, базирани на еко атракции“;
          В допълнение към програмата на конгреса бяха организирани обиколки на емблематични ботанически градини в Будапеща и околността – Ботаническата градина Eötvös Loránd (ELTE), която честваше своята 250-та годишнина, Националната ботаническа градина Nemzeti Botanikus Kert, както и други градини и защитени местности в региона.

Автор: AT/УБГВн


Фотограф: AT/УБГВн