Инсталиране на автоматична метеорологична станция в Университетска ботаническа градина София

Градина: София
Дата на публикуване: 19.05.2022 г.

На 19 май 2022 в Университетска ботаническа градина София преподаватели и студенти от Геолого-географския факултет на Софийския университет инсталираха нова автоматична метеорологична станция.
Тя е позиционирана на мястото на първатата българска метеорологична станция, която е била открита през 1887 година, още преди създаването на Ботаническата градина. 
Новата станция ще измерва температура на въздуха, относителна влажност, валежи, посока и сила на вятъра и атмосферно налягане.
Предишната метеорологична станция е била основана от Марин Бъчеваров (1859–1926 г.) – учител по физика в гимназията, а по-късно професор в Софийския университет и основател на Астрономическата обсерватория към СУ. Регулярни метеорологични измервания се извършват до закриването на станцията през 1992 г.